Modellen voor digitale uittreksels en afschriften burgerlijke stand

KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 FEBRUARI 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand (BS 15 februari 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2019 tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren (BS 15 februari 2019)

Inwerkingtreding: 31 maart 2019

NjW 2019, afl. 398, 197.

  10