Automatische invordering niet-betaalde onderhoudsuitkeringen

WET VAN 11 FEBRUARI 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft (BS 25 februari 2019)

Inwerkingtreding: 1 december 2019

NjW 2019, afl. 398, 199.

  14