Rookverbod in voertuigen

DECREET VL. PARL. VAN 21 DECEMBER 2018 houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen (BS 30 januari 2019)

Inwerkingtreding: 9 februari 2019

NjW 2019, afl. 396, 114.

  34