Openbare verkoop met voorkooprecht gaat digitaal

DECREET VL. PARL. VAN 21 DECEMBER 2018 tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten [harmoniseringsdecreet] (BS 28 januari 2019)

Inwerkingtreding: 1 september 2018

NjW 2019, afl. 396, 113.  24