Vlaams Woninghuurdecreet

DECREET VL. PARL. VAN 9 NOVEMBER 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018)

Inwerkingtreding: 1 januari 2019

NjW 2019, afl. 394, 19.  32