Salduz-webapplicatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 2018 tot uitvoering van artikel 495 lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 6 december 2018)

Inwerkingtreding: 6 december 2018

NjW 2019, afl. 394, 20.  36