Parentale ontvoering

WET VAN 30 JULI 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23 november 2018)

NjW 2018, afl. 393, 921.  46