Terugkommoment rijopleiding B

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 28 SEPTEMBER 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B (BS 14 november 2018)

Inwerkingtreding: 1 januari 2019


NjW 2018, afl. 392, 870.  48