Wet Private Veiligheid

KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 SEPTEMBER 2018 ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen (BS 25 september 2018)

Inwerkingtreding: 5 oktober 2018


NjW 2018, afl. 390, 777.  90