Provinciedecreet

DECREET VL. PARL. VAN 6 JULI 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 27 september 2018)

Inwerkingtreding: 3 december 2018, maar er zijn tal van afwijkingen. De regels voor de beleids- en beheerscyclus bijvoorbeeld treden in werking vanaf boekjaar 2020.


NjW 2018, afl. 390, 781.  94