Genitale verminking

WET VAN 18 JUNI 2018 betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde 'eer', met inbegrip van de genitale verminking (BS 27 september 2018)

Inwerkingtreding: 1 september 2019


NjW 2018, afl. 390, 781.  76