GAS-Wet

WET VAN 15 JULI 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (BS 25 september 2018) (art. 35-37)

Inwerkingtreding: 5 oktober 2018


NjW 2018, afl. 390, 779.  81