Adoptie- en pleegouderverlof

WET VAN 6 SEPTEMBER 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (BS 26 september 2018)  81