Spijtoptanten

WET VAN 22 JULI 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme (BS 7 augustus 2018)

Inwerkingtreding: 17 augustus 2018


NjW 2018, afl. 388, 678.  134