Erfovereenkomsten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten (BS 31 augustus 2018)

Inwerkingtreding: 1 september 2018


NjW 2018, afl. 388, 682.  70