Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering

WET VAN 18 MAART 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht (BS 2 mei 2018)

Inwerkingtreding: 12 mei 2018


NjW 2018, afl. 386, 576.  66