Gegevens gemeenten op website

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 20 APRIL 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones (BS 11 mei 2018)

Inwerkingtreding: 1 januari 2019


NjW 2018, afl. 386, 577.  59