Consulaire hulp aan Belgen in nood

WET VAN 9 MEI 2018 tot wijziging van het Consulair Wetboek (BS 1 juni 2018)

NjW 2018, afl. 386, 578.  61