Eigen zaak starten

DECREET VL. PARL. VAN 18 MEI 2018 tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (BS 11 juni 2018)

Inwerkingtreding: 1 september 2018

NjW 2018, afl. 385, 526.  9