Arbeidsovereenkomst betaalde sportbeoefenaars

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 MEI 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan (BS 6 juni 2018)

NjW 2018, afl. 385, 525.  9