Octrooien

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 FEBRUARI 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in Belgiƫ, wat de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangkantoor betreft (BS 22 februari 2018)

Inwerkingtreding: 1 april 2018


NjW 2018, afl. 378, 209.  11