Kledij hulpverleners dringende geneeskundige hulp

KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening (BS 21 februari 2018)

Inwerkingtreding: 3 maart 2018

Overgangsperiode: de sector krijgt 4 jaar de tijd om zich in regel te stellen.

NjW 2018, afl. 378, 208.  10