Inspectie gezondheids- en welzijnssector

DECREET VL. PARL. VAN 19 JANUARI 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid (BS 21 februari 2018)

Inwerkingtreding: 1 januari 2019

NjW 2018, afl. 378, 207.  9