Fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt

DECREET VL. PARL. VAN 22 DECEMBER 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen (BS 21 februari 2018)

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN 31 JANUARI 2018 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 2 mei 2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden (BS 21 februari 2018)

NjW 2018, afl. 378, 208.  11