Wettelijke aansprakelijkheid bij kernongeval

KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 DECEMBER 2017 betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (BS 21 december 2017)

Inwerkingtreding: 31 december 2017 


NjW 2018, afl. 374, 7.  22