Wet houdende fiscale bepalingen II

WET VAN 17 DECEMBER 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II (BS 22 december 2017)

Inwerkingtreding: 29 december 2016


NjW 2018, afl. 374, 8.  17