Bijscholing EPB-verslaggever

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11 MEI 2015 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014 betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het instellen van ene verplichting tot het volgen van een permanente vorming voor verslaggevers (BS 4 juni 2015)

Inwerkingtreding: 14 juni 2015

NjW 2015, afl. 325, 491.  59