Ouderschapsverlof

Koninklijk besluit 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan (BS1 april 2009)

NjW
2009, nr. 201, 357  44