R.v.St. nr. 120.143, 4 juni 2003

Functionele openbare dienst - vrije onderwijsinstelling - rechtsmacht Raad van State

Beslissingen van een examencommissie van een vrije hogeschool zijn administratieve rechtshandelingen die vatbaar zijn voor een annulatieberoep bij de Raad van State. Deze beslissingen determineren of de hogeschool de graden toekent en de diploma's uitreikt die van rechtswege erkend en bekrachtigd zijn en die bindend zijn voor derden.

R.v.St. nr. 120.143, 4 juni 2003, NjW 2003, 1191.Berichttitel

Berichtomschrijving
  18