Antwerpen 5 mei 2003

Portret - model - reproductie - toestemming - exploiteren - prestatiebescherming

De toestemming tot het maken van een foto impliceert nog geen toestemming tot het reproduceren van het portret of tot de mededeling daarvan aan het publiek, met ander woorden tot het exploiteren van het portret. Voor een professioneel model kan de schending van het recht op afbeelding wel degelijk schaden in een ander aspect van het portretrecht, met name de prestatiebescherming of wat de rechten op vergoeding voor de geleverde prestaties betreft.

Antwerpen 5 mei 2003, NjW 2003, 1193.Berichttitel

Berichtomschrijving
  30