Rb.Veurne 14 augustus 2003

Onregelmatig gegunde overheidsopdracht - herstel in natura van de schade - schorsing van de overeenkomst

Het behoort tot de uitsluitende bevoegdheden van de burgerlijke hoven en rechtbanken om een overeenkomst te schorsen. Niets belet de eisende partij naast de wettelijke tien-procentregel de gehele schade en niets anders dan de schade in gemeen recht te vorderen op grond van de aquiliaanse fout en daarbij aansluitend de schadeloosstelling in natura en niet in equivalent.

Rb.Veurne 14 augustus 2003,NjW 2003, 1118. Berichttitel

Berichtomschrijving
  17