Gent 29 november 2018

Rechtspleging – uitgaven en kosten – omvang en begroting – kosten waar- over niet werd gestatueerd – latere vereffening

Wanneer een procespartij in eerste aanleg en hoger beroep geen opgave doet van de rechtsplegingsvergoeding en hier zodoende geen aanspraak op maakt, verliest deze procespartij het recht om een rechtsplegingsvergoeding te verkrijgen.

Gent 29 november 2018, NjW 2021, afl. 434, 30.

  24