Arbrb. Gent (afd. Gent) 12 februari 2020

Sociale verkiezingen – organisatie – technische bedrijfseenheid – vermoeden

Twee verschillende juridische entiteiten worden als één technische bedrijfseenheid beschouwd aangezien er tussen beide zowel economische als de sociale samenhang is. Het tegenbewijs van het door de wetgever ingestelde vermoeden dienaangaande kan niet worden geleverd door louter formele, juridische en historische verklaarbare verschillen aangezien zij de feitelijke realiteit niet ontkrachten.

Arbrb. Gent (afd. Gent) 12 februari 2020, NjW 2020, afl. 432, 888.

  53