Antwerpen 26 september 2019

Kredietovereenkomst – wederbeleggingsvergoeding – lening op intrest of kredietopening – (her)kwalificatie – artikel 1907bis BW

Wanneer partijen aan hun kredietovereenkomst de kwalificatie van kredietopening geven maar de elementen van het kredietcontract daarmee onverenigbaar zijn en de gegeven kwalificatie duidelijk strijdt met de gemeenschappelijke bedoeling van partijen, moet de rechter de conventionele kwalificatie terzijde schuiven. Door vervolgens een correcte kwalificatie te geven aan de relatie die tussen partijen bestaat en te oordelen dat het gaat om een lening op intrest waarop de dwingende bepaling van artikel 1907bis BW van toepassing is, miskent de rechter noch de contractsvrijheid der partijen noch de bindende kracht van hun overeenkomst noch zijn eigen bevoegdheid tot herkwalificatie.

Antwerpen 26 september 2019, NjW 2020, afl. 432, 879.

  35