Antwerpen 11 maart 2020

Auteursrecht – inbreuk – schadevergoeding – berekening – ex aequo et bono – foto

Bij wederrechtelijk gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto, kan de SOFAM-tarificatie worden toegepast om de schadevergoeding te berekenen. De tarieven van SOFAM moeten worden beschouwd als marktconform. Dat geldt ook voor de forfaitaire vermeerdering van die tarieven in het geval van gebruik van foto’s zonder voorafgaande toestemming. Die vermeerdering stemt overeen met de begroting van de schade ex aequo et bono.

Antwerpen 11 maart 2020, NjW 2020, afl. 432, 885.

  37