Antwerpen 9 maart 1010

Terugvordering werkloosheidsuitkering – verjaringstermijn – verjaring – stuiting

De verjaringstermijn wordt niet gestuit bij gebreke aan aanmaning, ingebrekestelling, dagvaarding voor het gerecht, bevel tot betaling, etc. conform de bepalingen van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 1394/21 van het Gerechtelijk Wetboek. Wel kan overeenkomstig artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek stuitende werking worden toegekend aan de erkenning van de schuld die blijkt uit de aanvraag van afbetalingstermijnen.

Antwerpen 9 maart 1010, NjW 2020, afl. 431, 833.

  16