GwH 23 januari 2020, nr. 2020/11

Mobiliteitsvergoeding – doelstelling – handhaving gevolgen vernietigde wet

De regeling van de in 2018 ingevoerde mobiliteitsvergoeding wordt vernietigd, maar de gevolgen van de vernietigde wet moeten tot uiterlijk 31 december 2020 gehandhaafd worden. Op die manier wordt aan de wetgever de mogelijkheid geboden om zo nodig een nieuwe regeling in te voeren.

GwH 23 januari 2020, nr. 2020/11, NjW 2020, afl. 427, 632.

  19