GwH 24 oktober 2019, nr. 2019/152

Activeringsbijdrage – vrijstelling prestaties

Er is geen redelijke verantwoording om de scharnierdatum voor het vaststellen van het al dan niet verschuldigd zijn van een activeringsbijdrage vast te stellen op 28 september 2017 in plaats van op de dag van de bekendmaking van de bestreden wet in het Belgisch Staatsblad, namelijk 29 december 2017. Voormelde bepalingen moeten dan ook vernietigd worden in zoverre de activeringsbijdrage zou zijn verschuldigd voor werknemers die in een mechanisme van volledige vrijstelling van prestaties zijn gestapt op basis van een overeenkomst die tussen 28 september 2017 en 29 december 2017 is gesloten.

GwH 24 oktober 2019, nr. 2019/152, NjW 2020, afl. 426, 585.
  14