Corr. Brussel (Nl.) 21 april 2020

Verspreiden denkbeelden gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat – weigeren bijstand door advocaat – Antiracismewet – verspreidingsverbod

Een beklaagde weigert bijstand van een advocaat met zwarte huidskleur en doet meerdere racistische uitspraken ten aanzien van de advocaat. Hij wordt veroordeeld op grond van het verspreidingsverbod uit de Antiracismewet.

Corr. Brussel (Nl.) 21 april 2020, NjW 2020, afl. 426, 596.

  42