Antwerpen 27 juni 2019

Marktpraktijken – oneerlijke marktpraktijken jegens andere ondernemingen – stakingsvordering – nemo auditur – openbare orde – strafbare handelsactiviteit – tuning van auto-elektronica – roetfilters verwijderen

Een stakingsvordering op grond van artikel VI.104 WER maakt het mogelijk om op te treden tegen zowat elke wetsovertreding die een onderneming begaat, voor zover de be- roepsbelangen van de eiser zijn geschonden. Er zijn evenwel minstens potentiële schade en een rechtmatig belang vereist. Het nemo-auditurbeginsel brengt mee dat een onderneming niet de staking van de strafbare handelingen van een concurrent kan eisen, als die onderneming klaarblijkelijk diezelfde handelingen wil uitoefenen. Een Nederlandse onderneming die elektronische tuning toepast op motorvoertuigen met Belgische nummerplaten, kan dan ook niet vorderen dat een Belgische onderneming ophoudt met dezelfde activiteit, die strafbaar is in België en niet in Nederland. Haar vordering is ontoelaatbaar bij gebrek aan belang in de zin van artikel 17 Ger.W.

Antwerpen 27 juni 2019, NjW 2020, afl. 426, 592.

  48