HvJ 19 december 2019, nr. C 168/18

Sociale bescherming – aanvullende ouderdomsverzekering – insolventie

Het Hof van Justitie geeft verdere invulling aan de waarborgverplichting die voortvloeit uit de zogenaamde insolventierichtlijn. Deze uitspraak is gericht op het waarborgen van een aanvullend pensioen. Een visie op een minimale, universele sociale bescherming wordt evenwel niet gevormd.

HvJ 19 december 2019, nr. C 168/18, NjW 2020, afl. 425, 534.

  17