Antwerpen 30 april 2019

Fiscaal recht – inkomstenbelastingen – vennootschapsbelasting – verworpen uitgave – bijzondere aangifte van buitenlandse betalingen

Een Belgische vennootschap betaalt voor 183.114,- euro erelonen voor de ontwikkeling van software. De facturen gaan uit van een Russische onderneming, maar worden betaald via een rekeningnummer in Litouwen, waarvan een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde vennootschap de genieter is. Vermits de betalingen gebeuren voor een genieter gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (welke worden vermeld in artikel 179 KB WIB als een land zonder of met een lage belasting) moesten deze betalingen sinds 1 januari 2010 afzonderlijk worden vermeld op een afzonderlijk formulier 275 F. Bij niet-vermelding worden deze uitgaven automatisch verworpen, ongeacht de oprechtheid van de verrichtingen. Vermits de vennootschap deze afzonderlijke vermelding heeft nagelaten, werden de uitgaven verworpen.
Na een prejudiciële beslissing van het Grondwettelijk Hof dat de vermelde regeling de artikels 10, 11 en 172 Gw. niet schendt, oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat de gemaakte uitgaven moesten worden verworpen. Noch het aantonen van de legitimiteit van de gemaakte uitgaven, noch een na de aangifte later bijgevoegd formulier 275 F konden deze beslissing wijzigen. De betalingen worden immers automatisch verworpen, omwille van het niet naleven van de bijzondere aangifteverplichting bij de aangifte van de vennootschapsbelasting.
Deze beslissing wordt door het hof van beroep bevestigd. Dat de betalingen gebeurden voor werkzaamheden van een Russische vennootschap of op een rekening bij een Litouwse bank is niet relevant. Het volstaat dat de begunstigde in een geviseerd land gevestigd is. Het aangifteformulier 275 F vormt een integrerend deel van de aangifte en kan niet achteraf worden toegevoegd.

Antwerpen 30 april 2019, NjW 2020, afl. 424, 503.

  40