Antwerpen 2 oktober 2019

1. Auteursrecht – voorwaarden voor bescherming – originaliteit – stijl – anterioriteit – nabootsing
2. Auteursrecht – Auteurswet 1886 – cessie van auteursrechten

1. De omstandigheid dat een grafisch werk wordt vormgegeven in een bepaalde stijl, sluit niet uit dat het werk origineel kan zijn in de zin dat het de persoonlijke en creatieve keuzes van zijn auteur weerspiegelt. Zelfs het sterlogo van de Wereldtentoonstelling van 1958 vormt als regelmatig gevormde sterpolygoon de uitdrukking van de intellectuele schepping van de auteur.
Een jonger werk dat de originele elementen van een ouder werk geheel of gedeeltelijk overneemt of nabootst, maakt een reproductie uit van dat oudere werk. Het is niet relevant of die overname bewust of onvrijwillig gebeurt. De auteur van het jongere werk kan geen auteursrechtelijke bescherming onttrekken aan die reproductie.
2. Wanneer een wedstrijdreglement bepaalt dat het winnende, ingezonden werk eigendom blijft van de organisatie en dat die dat werk zal kunnen reproduceren zoals zij wil en onder welke voorwaarde ook, dan volgt uit de deelname aan de wedstrijd een overdracht van vermogensrechten in de meest ruime zin. Die overdracht is geldig onder de Auteurswet van 22 maart 1886.

Antwerpen 2 oktober 2019, NjW 2020, afl. 423, 460.

  25