GwH 24 oktober 2019, nr. 2019/148

Pensioen – ambtenaar – diplomabonificatie

De afschaffing van de kosteloze diplomabonificatie schendt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet aangezien het geen onevenredige gevolgen teweegbrengt en de wetgever in beginsel niet gehouden is in overgangsmaatregelen te voorzien. Ook het standstillbeginsel is via dergelijke maatregel gerespecteerd aangezien er geen sprake is van een aanzienlijke achteruitgang en de maatregel bovendien door redenen van algemeen belang is ingegeven. De regeling doet evenmin afbreuk aan het wettigheidsbeginsel door aan de Koning de bevoegdheid te verlenen om bepaalde parameters te bepalen van een in de wetgeving verankerde rekenkundige formule.

GwH 24 oktober 2019, nr. 2019/148, NjW 2020, afl. 419, 261.

  13