Antwerpen 25 april 2018

Invordering factuur – protest – werken op afroep – voorraad aanleggen – aard van de goederen – recht voorraad in rekening te brengen bij einde handelsrelatie

Werken op afroep veronderstelt automatisch dat de leverancier een bepaalde voorraad aanlegt teneinde tijdig te leveren indien nodig. Uit de sinds jaren tussen partijen gehanteerde werkwijze waarbij op afroep werd gewerkt en waarbij de leverancier steeds een voorraad moest aanhouden, volgt dat de leverancier bij de beëindiging van de handelsrelatie het recht heeft de (redelijk aangehouden) voorraad in rekening te brengen aangezien uit de aard van de goederen (de zakken bevatten het logo van de klant) volgt dat ze aan geen enkele andere klant kunnen worden verkocht.

Antwerpen 25 april 2018, NjW 2020, afl. 419, 266.

  15