Cass. 7 oktober 2019

Integratietegemoetkoming aan personen met een handicap – schadevergoeding – voorschotten

Om het recht op een integratietegemoetkoming vast te stellen mag alleen (het gedeelte van) de schadevergoeding in aanmerking worden genomen dat bestemd is om een beperking van het verdienvermogen, of een gebrek aan of vermindering van de zelfredzaamheid te compenseren. Een persoon die voorschotten op de integratietegemoetkoming ontvangt, kan net zoals een gerechtigde op een integratietegemoetkoming aanspraak maken op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.

Cass. 7 oktober 2019, NjW 2020, afl. 417, 173.

  29