Antwerpen 27 april 2017

Echtscheiding door onderlinge toestemming – regelingsakte – uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding – opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding – afstand van de procedure – onverschuldigde betaling

De regelingsakte in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding door onderlinge toestemming. Wanneer afstand wordt gedaan van de EOT-procedure, is de voorwaarde niet vervuld zodat de dadingsovereenkomst vervat in de regelingsakte niet kan worden uitgevoerd en ophoudt te bestaan. Dat de partijen ondanks de opschortende voorwaarde reeds uitvoering hebben gegeven aan bepaalde onderdelen van de overeenkomst doet daaraan geen afbreuk. De overgedragen goederen moeten worden teruggegeven en de voor de goederen betaalde oplegsom moet worden terugbetaald.

Antwerpen 27 april 2017, NjW 2020, afl. 417, 175.

  31