GwH 4 april 2019, nr. 2019/50

Vermoeden voltijdse tewerkstelling – regularisatie socialezekerheidsbijdragen – non bis in idem

De ambtshalve regularisatie van socialezekerheidsbijdragen in geval van een vermoede voltijdse tewerkstelling is geen strafsanctie maar wel een sanctie van burgerrechtelijke aard waarop artikel 6 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem geen toepassing vinden.

GwH 4 april 2019, nr. 2019/50, NjW 2020, afl. 414, 25.

  22