Rb West-Vlaanderen (afd. Brugge) 27 juni 2018

Voorlopige tenuitvoerlegging – schorsende werking hoger beroep – korte debatten in hoger beroep (art. 1066, 6° Ger.W) – verbod om de tenuitvoerlegging van vonnissen te verbieden of te schorsen (art. 1402 Ger.W.)

Het verbod voor rechters in hoger beroep om de tenuitvoerlegging van vonnissen te verbieden of te schorsen (art. 1402 Ger.W.) lijdt uitzondering ingeval de voorlopige tenuitvoerlegging uitdrukkelijk werd toegestaan of geweigerd, in welk geval het debat met betrekking tot de bijzondere modaliteit van de geweigerde of toegestane voorlopige tenuitvoerlegging in korte debatten behandeld wordt (art. 1066, 6° Ger.W.). Dit is echter enkel het geval indien de voorlopige tenuitvoerlegging uitdrukkelijk werd toegestaan of geweigerd in afwijking van de toepasselijke wettelijke algemene regel inzake voorlopige tenuitvoerlegging.
De rechter in hoger beroep heeft met betrekking tot deze bijzondere modaliteiten een volle beoordelingsbevoegdheid en kan met andere woorden zowel de regelmatigheid als de opportuniteit ervan beoordelen.

Rb West-Vlaanderen (afd. Brugge) 27 juni 2018, NjW 2019, afl. 411, 809.

  65