EHRM 18 december 2018, nr. 2282/17

Onderwijsrecht – recht op onderwijs – art. 2 eerste protocol EVRM – discriminatieverbod – art. 14 EVRM – onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften – inclusief onderwijs – redelijke aanpassingen – autismespectrumstoornis (ASS) – geen schending

Het betreft een kind met autisme dat de toegang werd geweigerd tot een gewone school. De doorverwijzing naar een ‘Institut médico-éducatif’ vormde volgens de moeder van het kind een schending van het recht op onderwijs (art. 2 Eerste Protocol EVRM) en het discriminatieverbod (art. 14 EVRM). Het Hof oordeelde dat artikel 2 Eerste Protocol EVRM niet geschonden werd. Enerzijds vond het Hof dat het recht op onderwijs voor kinderen met autisme voldoende verzekerd was binnen de Franse rechtsorde. Anderzijds gedijde het kind niet goed in een gewone school. Het Hof sprak zich niet uit over artikel 14 EVRM wegens ‘niet-uitputting van de interne rechtsmiddelen’.

EHRM 18 december 2018, nr. 2282/17, NjW 2019, afl. 411, 792.

  53